Navigation


 BlogSuperhoahoc


 Go back to the forum

Super Hóa Học - Diễn đàn Hóa Học hàng đầu Việt Nam   

Hà Nội: Cấm lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để áp đặt “tiền trường”

Tiến Dũng | Published wed Nov 01, 2017 3:49 pm | 32 Xem

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 5462/UBND- KGVX về việc tăng cường quản lý thu chi, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thu chi, dạy thêm, học thêm.

Cấm lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa

Theo văn bản này, UBND thành phố yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai 6 nhiệm vụ cơ bản.

Trong đó, UBND TP yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập thực hiện nghiêm việc thu các khoản đúng quy định. Những khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải đúng tính chất tự nguyện. Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định.

Nghiêm túc triển khai các văn bản quy định về dạy thêm, học thêm theo quy định. Công khai minh bạch mọi khoản thu chi liên quan đến đóng góp của cha mẹ học sinh.

Đối với các khoản thu khác, có chế độ miễn giảm phù hợp đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Tuyệt đối không được để học sinh vì khó khăn, không có tiền phải bỏ học.

<Cấm các cơ sở giáo dục lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để yêu cầu đóng góp tiền trường kiểu cào bằng, áp đặt (ảnh minh họa)>

Xử lý người đứng đầu cơ sở giáo dục

Về quy định việc thu, chi, tổ chức dạy và học thêm, văn bản này yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Có hình thức xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các cơ sở giáo dục, các cá nhân, đơn vị trong quá trình tổ chức, triển khai, thực hiện các khoản thu, chi, dạy/học thêm không đúng quy định.

Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc thực hiện các khoản thu ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP Hà Nội.

UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND TP về công tác quản lý thu chi các khoản thu ngoài học phí của các trường thực thuộc theo phân cấp.

Ngoài việc phải đảm bảo kinh phí hoạt động cho các cơ sở giáo dục công lập, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị kiểm tra và chịu trách nhiệm về các khoản thu năm học 2017- 2018, đối chiếu quy định pháp luật và TP, đề xuất khắc phục nội dung thu không đúng quy định; báo cáo UBND các địa phương để tổng hợp, gửi Sở GD&ĐT tổng hợp chung, báo cáo UBND TP trước ngày 5/11/2017.

Mỹ Hà

Báo dân trí

About the author