1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

giúp bài hóa này vs

  Bài viết hay nhất1
Dẫn từ từ 2,24 lít khí X ở đktc gồm CO và H2 ( tỉ khối so với hidro là 4,25) qua ống nghiệm chứa 8,8 g hh A gồm FeCO3, Fe, Fe3O4 nung nóng ( không có oxi) thu được khí B và chất rắn D. Cho B sục vào Ca(OH)2 dư thu được 3,5 g kết tuarvaf 0,672 lít khí E ở đktc. Hòa tan hoàn toàn D bằng H2SO4 rất dư thu được 1,2 lít khí E ở đktc và đ F. F tác dụng vừa đủ với 95ml KMnO4 0,2M. Tính thành phần % theo khối lượng của các chất trong trong A.
Bạn không có quyền trả lời bài viết