1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

Cho mình xin tài liệu

  Bài viết hay nhất1
Cho mình xin tài liệu hóa vô cơ bài tập tổng hợp nhôm, sắt
  Bài viết hay nhất2

May quá mình vẫn còn giữ!
  Bài viết hay nhất3
Xin chia sẽ với các bạn về kho tài liệu hóa
1. Tổng hợp phản ứng lớp 10,11,12 trọng tâm
bit.ly 2Dpm8Mr
2. Tổng hợp este lipit từ 2007-2017
bit.ly 2Dt4N5f
3.Tổng hợp hidrocacbon trong đề thi địa học
bit.ly 2CjYGk8
4. Hữu cơ từng phần trong đề thi đại học
bit.ly 2CjYKQU
5. Vẻ đẹp quy đổi Vũ Minh Ngọc
bit.ly 2CjtjGL
6. Kho tài liệu khủng tất cả các môn
bit.ly 2ChvYR4
Share về chứ cháy link nha m.n . Thân !
Kết thúc cuộc trò chuyện
Nhập tin nhắn...

Chọn tệp
Chọn tệp
  Bài viết hay nhất4
Bạn không có quyền trả lời bài viết