1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

Bài tập hóa học vô cơ

  Bài viết hay nhất1
Cho hỗn hợp X gồm Fe và FexOy có khối lượng 16,16g. Hòa tan hết X vào dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch A và 0,896 lít khí H2 (đktc). Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, lọc và nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được 17,6g chất rắn.
a) Viết các phương trình hóa học xảy ra
b) Tìm công thức của FexOy
c) Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần hòa tan hết X
  Bài viết hay nhất2

Câu c bạn thay số vào nhé!
Bạn thông cảm vì nhân sự BQT còn ít nên hỗ trợ chưa nhanh!
Hãy giới thiệu thêm bạn bè đến với Diễn đàn nào!
Sắp tới diễn đàn tổ chức event nên có mặt càng nhiều càng vui bạn nhé!
Chúc bạn Học tốt!
  Bài viết hay nhất3
Cảm ơn rất nhiều ạ
  Bài viết hay nhất4
Bạn giới thiệu thành viên khác về với Diễn đàn nhé!
Tham gia Event mới tại:
http://superhoahoc.forumvi.com/t47-event-diem-danh-ngay-nhan-tai-lieu-hoa-hoc-hay
  Bài viết hay nhất5
Bạn không có quyền trả lời bài viết