1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

Hỗn hợp Al, Ba

  Bài viết hay nhất1
Hỗn hợp A gồm hai kim loại Ba,Al . cho m gam A vào nước dư thu được 1,344l khí (đktc) mặt khác cho 2m A tác dụng hết với đ Ba(OH)2 dư thu được 20,832l khí ( đktc) giá trị m
Bạn không có quyền trả lời bài viết