1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

Bài tập SGK Hoá 9

  Bài viết hay nhất1
Hãy viết các phương trình hóa học khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra:

a) Muối natri hiđrosunfat.

b) Muối natri sunfat.
  Bài viết hay nhất2
ĐÂY BẠN NHÉ!
H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O
  Bài viết hay nhất3
câu trả lời chính xác H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O
  Bài viết hay nhất4
Bạn không có quyền trả lời bài viết