1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

Hóa học hữu cơ

  Bài viết hay nhất1
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hợp chất hữu cơ X cần dùng hết 12,8g O2. Sản phẩm thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm CO2 và hơi nước, hỗn hợp này có tỉ khối so với CH4 là 2,1.
a) Xác định công thức phân tử X.
b) Viết công thức cấu tạo có thể có của X.
  Bài viết hay nhất2
[Giới thiệu thêm 10 bạn đăng kí để được hỗ trợ bạn nhé]
Xin lỗi bạn vì sự bất tiện này!
Bạn không có quyền trả lời bài viết